Sympatomimetika (Sympathomimetics)

Sympatomimetika

Läkemedel som efterliknar effekterna av stimulerande postganglioniska adrenerga sympatiska nerver. Här ingår läkemedel som direkt stimulerar adrenerga receptorer och läkemedel som verkar indirekt genom att provocera frisättningen av adrenerga sändare.

Förklaring på engelska

Drugs that mimic the effects of stimulating postganglionic adrenergic sympathetic nerves. Included here are drugs that directly stimulate adrenergic receptors and drugs that act indirectly by provoking the release of adrenergic transmitters.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sympathomimetic Agent; Agent, Sympathomimetic; Sympathomimetic Drugs; Drugs, Sympathomimetic; Sympathomimetic Agents; Agents, Sympathomimetic; Sympathomimetic; Sympathomimetic Drug; Drug, Sympathomimetic; Amines, Sympathomimetic; Sympathomimetic Amines; Sympathomimetic Effect; Effect, Sympathomimetic; Sympathomimetic Effects; Effects, Sympathomimetic

Svensk term Sympatomimetika
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sympathomimetic Agent; Agent, Sympathomimetic; Sympathomimetic Drugs; Drugs, Sympathomimetic; Sympathomimetic Agents; Agents, Sympathomimetic; Sympathomimetic; Sympathomimetic Drug; Drug, Sympathomimetic; Amines, Sympathomimetic; Sympathomimetic Amines; Sympathomimetic Effect; Effect, Sympathomimetic; Sympathomimetic Effects; Effects, Sympathomimetic
Engelsk term Sympathomimetics
MESH ID D013566

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.