Synaptisk långtidsdepression (Long-Term Synaptic Depression)

Synaptisk långtidsdepression

En ihållande verkningsberoende reduktion i den synaptiska effekten mellan nervceller. Den uppkommer normalt efter upprepad, lågfrekvent, afferent stimulering, men kan även framkallas på annat sätt. Långtidsdepression tycks spela en roll för minnet.

Förklaring på engelska

A persistent activity-dependent decrease in synaptic efficacy between NEURONS. It typically occurs following repeated low-frequency afferent stimulation, but it can be induced by other methods. Long-term depression appears to play a role in MEMORY.

Synonym, svenska: Depotentiering; Homosynaptisk depression

Synonym, engelska: Long Term Synaptic Depression; Synaptic Depression, Long-Term; Long-Term Depression, Physiological; Depression, Physiological Long-Term; Depressions, Physiological Long-Term; Long Term Depression, Physiological; Long-Term Depressions, Physiological; Physiological Long-Term Depression; Physiological Long-Term Depressions; Long-Term Depression, Neurophysiological; Depression, Neurophysiological Long-Term; Depressions, Neurophysiological Long-Term; Long Term Depression, Neurophysiological; Long-Term Depressions, Neurophysiological; Neurophysiological Long-Term Depression; Neurophysiological Long-Term Depressions; Long-Term Depression, Physiologic; Long Term Depression, Physiologic; Physiologic Long-Term Depression; Long-Term Depression, Neurophysiologic; Long Term Depression, Neurophysiologic; Neurophysiologic Long-Term Depression; Depotentiation; Homosynaptic Depression; Depression, Homosynaptic

Svensk term Synaptisk långtidsdepression
Synonym på svenska Depotentiering; Homosynaptisk depression
Synonym på engelska Long Term Synaptic Depression; Synaptic Depression, Long-Term; Long-Term Depression, Physiological; Depression, Physiological Long-Term; Depressions, Physiological Long-Term; Long Term Depression, Physiological; Long-Term Depressions, Physiological; Physiological Long-Term Depression; Physiological Long-Term Depressions; Long-Term Depression, Neurophysiological; Depression, Neurophysiological Long-Term; Depressions, Neurophysiological Long-Term; Long Term Depression, Neurophysiological; Long-Term Depressions, Neurophysiological; Neurophysiological Long-Term Depression; Neurophysiological Long-Term Depressions; Long-Term Depression, Physiologic; Long Term Depression, Physiologic; Physiologic Long-Term Depression; Long-Term Depression, Neurophysiologic; Long Term Depression, Neurophysiologic; Neurophysiologic Long-Term Depression; Depotentiation; Homosynaptic Depression; Depression, Homosynaptic
Engelsk term Long-Term Synaptic Depression
MESH ID D036881

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.