Synaptiska vesiklar (Synaptic Vesicles)

Synaptiska vesiklar

Membranbundna fack som innehåller sändarmolekyler. Synaptiska vesiklar koncentreras vid presynaptiska terminaler. De sekvestrerar aktivt sändarmolekyler från cytoplasma. I åtminstone vissa synapser sker sändarfrisättning genom fusion av dessa vesiklar med det presynaptiska membranet, följt av exocytos av deras innehåll.

Förklaring på engelska

Membrane-bound compartments which contain transmitter molecules. Synaptic vesicles are concentrated at presynaptic terminals. They actively sequester transmitter molecules from the cytoplasm. In at least some synapses, transmitter release occurs by fusion of these vesicles with the presynaptic membrane, followed by exocytosis of their contents.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Synaptic Vesicle; Vesicle, Synaptic; Vesicles, Synaptic

Svensk term Synaptiska vesiklar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Synaptic Vesicle; Vesicle, Synaptic; Vesicles, Synaptic
Engelsk term Synaptic Vesicles
MESH ID D013572

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.