Synaptonemalt komplex (Synaptonemal Complex)

Synaptonemalt komplex

Den tredelade strukturen av bandliknande proteinmaterial som tjänar till att anpassa och ansluta de parade homologa KROMOSOMERNA. Det bildas under ZYGOTENE STAGE av den första meiotiska uppdelningen. Det är en förutsättning för CROSSING OVER.

Förklaring på engelska

The three-part structure of ribbon-like proteinaceous material that serves to align and join the paired homologous CHROMOSOMES. It is formed during the ZYGOTENE STAGE of the first meiotic division. It is a prerequisite for CROSSING OVER.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Complex, Synaptonemal; Synaptinemal Complex; Complex, Synaptinemal

Svensk term Synaptonemalt komplex
Synonym på svenska
Synonym på engelska Complex, Synaptonemal; Synaptinemal Complex; Complex, Synaptinemal
Engelsk term Synaptonemal Complex
MESH ID D013573

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.