Syndaktyli (Syndactyly)

Syndaktyli

En medfödd anomali hos hand eller fot, markerad av bandet mellan intilliggande fingrar eller tår. Syndaktylies klassificeras som fullständiga eller ofullständiga av graden av anslutning. Syndaktylies kan också vara enkla eller komplexa. Enkel syndaktyli indikerar sammanfogning av endast hud eller mjukvävnad; komplexa syndaktyli markerar sammanfogning av beniga grundämnen.

Förklaring på engelska

A congenital anomaly of the hand or foot, marked by the webbing between adjacent fingers or toes. Syndactylies are classified as complete or incomplete by the degree of joining. Syndactylies can also be simple or complex. Simple syndactyly indicates joining of only skin or soft tissue; complex syndactyly marks joining of bony elements.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Syndactylies; Syndactylia; Syndactylias; Polysyndactyly

Svensk term Syndaktyli
Synonym på svenska
Synonym på engelska Syndactylies; Syndactylia; Syndactylias; Polysyndactyly
Engelsk term Syndactyly
MESH ID D013576

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.