Synefrin (Synephrine)

Synefrin

Sympatisk alfa-adrenerg agonist med åtgärder som FENYLEFRIN. Det används som en vasokonstriktor vid cirkulationssvikt, astma, nästäppa och grön starr.

Förklaring på engelska

Sympathetic alpha-adrenergic agonist with actions like PHENYLEPHRINE. It is used as a vasoconstrictor in circulatory failure, asthma, nasal congestion, and glaucoma.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sympaethamin; Synephrin; Oxedrine

Svensk term Synefrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sympaethamin; Synephrin; Oxedrine
Engelsk term Synephrine
MESH ID D013578

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.