Synnervstumörer (Optic Nerve Neoplasms)

Synnervstumörer

Godartade och maligna tumörer som uppstår från synnerv eller dess mantel. OPTISK NERVGLIOM är den vanligaste histologiska typen. Synnervstumörer tenderar att orsaka ensidig synförlust och en afferent pupilldefekt och kan spridas via nervbanor till hjärna.

Förklaring på engelska

Benign and malignant neoplasms that arise from the optic nerve or its sheath. OPTIC NERVE GLIOMA is the most common histologic type. Optic nerve neoplasms tend to cause unilateral visual loss and an afferent pupillary defect and may spread via neural pathways to the brain.

Synonym, svenska: Synnervscancer; Elakartad synnervstumör; Godartad synnervstumör

Synonym, engelska: Neoplasm, Optic Nerve; Optic Nerve Neoplasm; Neoplasms, Optic Nerve; Optic Nerve Sheath Neoplasm; Optic Nerve Sheath Tumors; Malignant Optic Nerve Neoplasm; Tumor, Optic Nerve, Malignant; Tumor, Malignant, Optic Nerve; Malignant Optic Nerve Tumor; Optic Nerve Tumor, Malignant; Malignant Optic Nerve Sheath Neoplasms; Optic Nerve Sheath Neoplasms, Malignant; Optic Nerve Sheath Tumors, Malignant; Malignant Optic Nerve Sheath Tumors; Benign Optic Nerve Neoplasm; Neoplasm, Benign, Optic Nerve; Tumor, Optic Nerve, Benign; Optic Nerve Neoplasm, Benign; Tumor, Benign, Optic Nerve; Benign Optic Nerve Tumor; Neoplasm, Optic Nerve, Benign; Benign Optic Nerve Sheath Neoplasms; Optic Nerve Sheath Tumors, Benign; Benign Optic Nerve Sheath Tumors

Svensk term Synnervstumörer
Synonym på svenska Synnervscancer; Elakartad synnervstumör; Godartad synnervstumör
Synonym på engelska Neoplasm, Optic Nerve; Optic Nerve Neoplasm; Neoplasms, Optic Nerve; Optic Nerve Sheath Neoplasm; Optic Nerve Sheath Tumors; Malignant Optic Nerve Neoplasm; Tumor, Optic Nerve, Malignant; Tumor, Malignant, Optic Nerve; Malignant Optic Nerve Tumor; Optic Nerve Tumor, Malignant; Malignant Optic Nerve Sheath Neoplasms; Optic Nerve Sheath Neoplasms, Malignant; Optic Nerve Sheath Tumors, Malignant; Malignant Optic Nerve Sheath Tumors; Benign Optic Nerve Neoplasm; Neoplasm, Benign, Optic Nerve; Tumor, Optic Nerve, Benign; Optic Nerve Neoplasm, Benign; Tumor, Benign, Optic Nerve; Benign Optic Nerve Tumor; Neoplasm, Optic Nerve, Benign; Benign Optic Nerve Sheath Neoplasms; Optic Nerve Sheath Tumors, Benign; Benign Optic Nerve Sheath Tumors
Engelsk term Optic Nerve Neoplasms
MESH ID D019574

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.