Synostos (Synostosis)

Synostos

En förening mellan intilliggande ben eller delar av ett enda ben bildat av osseöst material, såsom förbenat anslutande brosk eller fibrös vävnad. (Dorland, 27:e uppl)

Förklaring på engelska

A union between adjacent bones or parts of a single bone formed by osseous material, such as ossified connecting cartilage or fibrous tissue. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Synostoses

Svensk term Synostos
Synonym på svenska
Synonym på engelska Synostoses
Engelsk term Synostosis
MESH ID D013580

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.