Synovialt sarkom (Synovial Sarcoma)

Synovialt sarkom

En malign neoplasma som härrör från tenosynovial vävnad i leder och i synoviala celler av senor och bursae. Benen är den vanligaste platsen, men tumören kan förekomma i bukvägg och andra stammuskler. Det finns två erkända typer: den monofasiska (kännetecknad av mantlar av monotona spindelceller) och den bifasiska (kännetecknad av slitsliknande utrymmen eller klyftor i tumören, fodrade av kuboidala eller höga kolumnära epitelceller). Dessa sarkom förekommer oftast under andra och fjärde decennierna av liv. (Från Dorland, 27th ed; DeVita Jr et al., Cancer: Principer & Övning av onkologi, 3d ed, p1363)

Förklaring på engelska

A malignant neoplasm arising from tenosynovial tissue of the joints and in synovial cells of tendons and bursae. The legs are the most common site, but the tumor can occur in the abdominal wall and other trunk muscles. There are two recognized types: the monophasic (characterized by sheaths of monotonous spindle cells) and the biphasic (characterized by slit-like spaces or clefts within the tumor, lined by cuboidal or tall columnar epithelial cells). These sarcomas occur most commonly in the second and fourth decades of life. (From Dorland, 27th ed; DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 3d ed, p1363)

Synonym, svenska: Synovialt sarkom

Synonym, engelska: Sarcomas, Synovial; Synovial Sarcoma; Synovial Sarcomas; Synovioma; Synoviomas

Svensk term Synovialt sarkom
Synonym på svenska Synovialt sarkom
Synonym på engelska Sarcomas, Synovial; Synovial Sarcoma; Synovial Sarcomas; Synovioma; Synoviomas
Engelsk term Synovial Sarcoma
MESH ID D013584

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.