Syrien (Syria)

Syrien

Land i Mellanöstern, som gränsar till Medelhavet, mellan Libanon och Turkiet. Huvudstaden är Damaskus.

Förklaring på engelska

Country in the Middle East, bordering the Mediterranean Sea, between Lebanon and Turkey. The capital is Damascus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Syrien
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Syria
MESH ID D013593

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.