Syringomyeli (Syringomyelia)

Syringomyeli

Längsgående håligheter i ryggmärg, oftast i livmoderhalsområdet, som kan sträcka sig för flera ryggradsnivåer. Hålrummen är fodrade av tät, gliogen vävnad och kan associeras med ryggmärg NEOPLASMS; ryggmärgs traumatiska skador; och kärlmissbildningar. Syringomyeli märks kliniskt av smärta och parestesi, muskelatrofi i händerna och smärtlindring med termoanestesi i händer och armar, men med den taktila känslan bevarad (sensorisk dissociation). Spasticitet och inkontinens i Nedre extremitet kan också utvecklas. (Från Adams et al., Principer för Neurologi, 6: e ed, p1269)

Förklaring på engelska

Longitudinal cavities in the spinal cord, most often in the cervical region, which may extend for multiple spinal levels. The cavities are lined by dense, gliogenous tissue and may be associated with SPINAL CORD NEOPLASMS; spinal cord traumatic injuries; and vascular malformations. Syringomyelia is marked clinically by pain and PARESTHESIA, muscular atrophy of the hands, and analgesia with thermoanesthesia of the hands and arms, but with the tactile sense preserved (sensory dissociation). Lower extremity spasticity and incontinence may also develop. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1269)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Syringomyelias; Syringomyelus; Myelosyringosis; Myelosyringoses; Morvan Disease; Morvan Diseases; Morvan’s Disease; Morvan’s Diseases; Morvans Disease; Hydrosyringomyelia; Hydrosyringomyelias

Svensk term Syringomyeli
Synonym på svenska
Synonym på engelska Syringomyelias; Syringomyelus; Myelosyringosis; Myelosyringoses; Morvan Disease; Morvan Diseases; Morvan’s Disease; Morvan’s Diseases; Morvans Disease; Hydrosyringomyelia; Hydrosyringomyelias
Engelsk term Syringomyelia
MESH ID D013595

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.