Syskonrelationer (Sibling Relations)

Syskonrelationer

Interaktioner och relationer mellan systrar och/eller bröder. Begreppet gäller även djurstudier.

Förklaring på engelska

Interactions and relationships between sisters and/or brothers. The concept also applies to animal studies.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Relation, Sibling; Relations, Sibling; Sibling Relation

Svensk term Syskonrelationer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Relation, Sibling; Relations, Sibling; Sibling Relation
Engelsk term Sibling Relations
MESH ID D012801

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.