Systemanalys (Systems Analysis)

Systemanalys

Analysen av en aktivitet, procedur, metod, Metod, eller företag för att avgöra vad som måste åstadkommas och hur nödvändiga operationer bäst kan utföras.

Förklaring på engelska

The analysis of an activity, procedure, method, technique, or business to determine what must be accomplished and how the necessary operations may best be accomplished.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Analyses, Systems; Systems Analyses; Systems Oriented Approach; Approach, Systems Oriented; Approachs, Systems Oriented; Systems Oriented Approachs; System Dynamics Analysis; Analyses, System Dynamics; Analysis, System Dynamics; Dynamics Analyses, System; Dynamics Analysis, System; System Dynamics Analyses; Analysis, Systems; Systems Approach; Approach, Systems; Approachs, Systems; Systems Approachs; Systems Thinking; Systems Thinkings; Thinking, Systems; Thinkings, Systems; Systems Medicine; Medicine, Systems; Medicines, Systems; Systems Medicines; Complexity Analysis; Analyses, Complexity; Analysis, Complexity; Complexity Analyses; Agent-Based Modeling; Agent Based Modeling; Agent-Based Modelings; Modeling, Agent-Based; Modelings, Agent-Based

Svensk term Systemanalys
Synonym på svenska
Synonym på engelska Analyses, Systems; Systems Analyses; Systems Oriented Approach; Approach, Systems Oriented; Approachs, Systems Oriented; Systems Oriented Approachs; System Dynamics Analysis; Analyses, System Dynamics; Analysis, System Dynamics; Dynamics Analyses, System; Dynamics Analysis, System; System Dynamics Analyses; Analysis, Systems; Systems Approach; Approach, Systems; Approachs, Systems; Systems Approachs; Systems Thinking; Systems Thinkings; Thinking, Systems; Thinkings, Systems; Systems Medicine; Medicine, Systems; Medicines, Systems; Systems Medicines; Complexity Analysis; Analyses, Complexity; Analysis, Complexity; Complexity Analyses; Agent-Based Modeling; Agent Based Modeling; Agent-Based Modelings; Modeling, Agent-Based; Modelings, Agent-Based
Engelsk term Systems Analysis
MESH ID D013597

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.