Systemintegration (Systems Integration)

Systemintegration

Procedurerna för att kombinera separat utvecklade moduler, komponenter, eller delsystem så att de arbete tillsammans som ett komplett system. (Från McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Förklaring på engelska

The procedures involved in combining separately developed modules, components, or subsystems so that they work together as a complete system. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Integration, Systems; Integrations, Systems; Systems Integrations

Svensk term Systemintegration
Synonym på svenska
Synonym på engelska Integration, Systems; Integrations, Systems; Systems Integrations
Engelsk term Systems Integration
MESH ID D018511

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.