Systemisk inflammatorisk respons syndrom (Systemic Inflammatory Response Syndrome)

Systemisk inflammatorisk respons syndrom

Ett systemiskt inflammatoriskt svar på en mängd olika kliniska förolämpningar, kännetecknat av två eller flera av följande tillstånd: (1) feber> 38 grader C eller HYPOTHERMIA90 <36 degrees C; (2) TACHYCARDIA > slag/minut; (3) takypné> 24 andetag/minut; (4) LEUKOCYTOS>12 000 celler/kubik mm eller 10% omogna former. Även om det vanligtvis är relaterat till infektion, SIRS kan också associeras med icke-infektiösa förolämpningar som TRAUMA; BURNS; eller PANKREATIT. Om infektion är inblandad sägs en patient med SIRS ha SEPSIS.

Förklaring på engelska

A systemic inflammatory response to a variety of clinical insults, characterized by two or more of the following conditions: (1) fever >38 degrees C or HYPOTHERMIA <36 degrees C; (2) TACHYCARDIA >90 beat/minute; (3) tachypnea >24 breaths/minute; (4) LEUKOCYTOSIS >12,000 cells/cubic mm or 10% immature forms. While usually related to infection, SIRS can also be associated with noninfectious insults such as TRAUMA; BURNS; or PANCREATITIS. If infection is involved, a patient with SIRS is said to have SEPSIS.

Synonym, svenska: Sepsissyndrom; SIRS

Synonym, engelska: Sepsis Syndrome; Sepsis Syndromes; Syndrome, Sepsis; Syndromes, Sepsis; Inflammatory Response Syndrome, Systemic

Svensk term Systemisk inflammatorisk respons syndrom
Synonym på svenska Sepsissyndrom; SIRS
Synonym på engelska Sepsis Syndrome; Sepsis Syndromes; Syndrome, Sepsis; Syndromes, Sepsis; Inflammatory Response Syndrome, Systemic
Engelsk term Systemic Inflammatory Response Syndrome
MESH ID D018746

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.