Systemteori (Systems Theory)

Systemteori

Principer, modeller, och lagar som gäller komplexa inbördes förhållanden och ömsesidigt beroende av uppsättningar av länkade komponenter som blankett [publikationstyp] en fungerande helhet, ett system. Varje system kan bestå av komponenter som är system i sig (delsystem), såsom flera organ inom en enskild organism.

Förklaring på engelska

Principles, models, and laws that apply to complex interrelationships and interdependencies of sets of linked components which form a functioning whole, a system. Any system may be composed of components which are systems in their own right (sub-systems), such as several organs within an individual organism.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Systems Theories; Theories, Systems; Theory, Systems; Queuing Theory; Queuing Theories; Theories, Queuing; Theory, Queuing; General Systems Theory; General Systems Theories; Systems Theories, General; Systems Theory, General; Theories, General Systems; Theory, General Systems

Svensk term Systemteori
Synonym på svenska
Synonym på engelska Systems Theories; Theories, Systems; Theory, Systems; Queuing Theory; Queuing Theories; Theories, Queuing; Theory, Queuing; General Systems Theory; General Systems Theories; Systems Theories, General; Systems Theory, General; Theories, General Systems; Theory, General Systems
Engelsk term Systems Theory
MESH ID D013598

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.