T-lymfocyt epitoper (T-Lymphocyte Epitopes)

T-lymfocyt epitoper

Antigena determinanter som känns igen av och binds till T-cellreceptorn. Epitoper som känns igen av T-cellreceptorer sitter ofta inuti antigenet och blir tillgängliga för receptorerna först sedan antigenet luckrats upp genom proteolys.

Förklaring på engelska

Antigenic determinants recognized and bound by the T-cell receptor. Epitopes recognized by the T-cell receptor are often located in the inner, unexposed side of the antigen, and become accessible to the T-cell receptors after proteolytic processing of the antigen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Epitopes, T Lymphocyte; T-Cell Epitopes; Epitopes, T-Cell; T Cell Epitopes; T-Lymphocyte Epitopes; T Lymphocyte Epitopes; T-Cell Epitope; Epitope, T-Cell; T Cell Epitope; T-Lymphocyte Epitope; Epitope, T-Lymphocyte; T Lymphocyte Epitope

Svensk term T-lymfocyt epitoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Epitopes, T Lymphocyte; T-Cell Epitopes; Epitopes, T-Cell; T Cell Epitopes; T-Lymphocyte Epitopes; T Lymphocyte Epitopes; T-Cell Epitope; Epitope, T-Cell; T Cell Epitope; T-Lymphocyte Epitope; Epitope, T-Lymphocyte; T Lymphocyte Epitope
Engelsk term T-Lymphocyte Epitopes
MESH ID D018984

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.