Tabes dorsalis (Tabes Dorsalis)

Tabes dorsalis

Parenkymatös NEUROSYPHILIS präglas av långsamt progressiv degenerering av de bakre kolumnerna, bakre rötter, och ganglier i ryggmärg. Tillståndet tenderar att presentera 15 till 20 år efter den initiala infektionen och kännetecknas av ljusliknande smärtor i nedre extremiteter, URININKONTINENS; ATAXI; allvarligt nedsatt position och vibrerande känsla, onormal gångart (se GÅNGSTÖRNINGAR, NEUROLOGISKA), OPTISK ATROFI; Argyll-Robertson elever, hypotoni, hyperreflexi och trofisk leddegeneration (Charcot’s Joint; se ARTROPATI, NEUROGEN). (Från Adams et al., Principer för Neurologi, 6: e ed, p726)

Förklaring på engelska

Parenchymatous NEUROSYPHILIS marked by slowly progressive degeneration of the posterior columns, posterior roots, and ganglia of the spinal cord. The condition tends to present 15 to 20 years after the initial infection and is characterized by lightening-like pains in the lower extremities, URINARY INCONTINENCE; ATAXIA; severely impaired position and vibratory sense, abnormal gait (see GAIT DISORDERS, NEUROLOGIC), OPTIC ATROPHY; Argyll-Robertson pupils, hypotonia, hyperreflexia, and trophic joint degeneration (Charcot’s Joint; see ARTHROPATHY, NEUROGENIC). (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p726)

Synonym, svenska: Ryggmärgssyfilis; Lokomotorisk ataxi

Synonym, engelska: Tabetic Neurosyphilis; Neurosyphilis, Tabetic; Tabes Spinalis; Spinalis, Tabes; Spinal Meningovascular Syphilis; Meningovascular Syphilis, Spinal; Syphilis, Spinal Meningovascular; Locomotor Ataxia; Ataxia, Locomotor; Ataxias, Locomotor; Locomotor Ataxias; Syphilitic Meningomyelitis; Meningomyelitides, Syphilitic; Meningomyelitis, Syphilitic; Syphilitic Meningomyelitides; Myelosyphilis; Spinal Cord Syphilis; Syphilis, Spinal Cord

Svensk term Tabes dorsalis
Synonym på svenska Ryggmärgssyfilis; Lokomotorisk ataxi
Synonym på engelska Tabetic Neurosyphilis; Neurosyphilis, Tabetic; Tabes Spinalis; Spinalis, Tabes; Spinal Meningovascular Syphilis; Meningovascular Syphilis, Spinal; Syphilis, Spinal Meningovascular; Locomotor Ataxia; Ataxia, Locomotor; Ataxias, Locomotor; Locomotor Ataxias; Syphilitic Meningomyelitis; Meningomyelitides, Syphilitic; Meningomyelitis, Syphilitic; Syphilitic Meningomyelitides; Myelosyphilis; Spinal Cord Syphilis; Syphilis, Spinal Cord
Engelsk term Tabes Dorsalis
MESH ID D013606

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.