Tabletter (Tablets)

Tabletter

Fasta beredningsformer, med varierande vikt, storlek, och form, som kan formas eller komprimeras, och som innehåller ett medicinskt ämne i ren eller utspädd blankett [publikationstyp]. (Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

Solid dosage forms, of varying weight, size, and shape, which may be molded or compressed, and which contain a medicinal substance in pure or diluted form. (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tablet

Svensk term Tabletter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tablet
Engelsk term Tablets
MESH ID D013607

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.