Tabu (Taboo)

Tabu

Varje negativ tradition eller beteende som allmänt betraktas som skadlig för social välfärd och förbjudna inom en kulturell eller social grupp.

Förklaring på engelska

Any negative tradition or behavior that is generally regarded as harmful to social welfare and forbidden within a cultural or social group.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Taboos

Svensk term Tabu
Synonym på svenska
Synonym på engelska Taboos
Engelsk term Taboo
MESH ID D013609

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.