Täckta vesiklar (Coated Vesicles)

Täckta vesiklar

Blåsor som bildas när täckta cellmembrangropar växer inåt och knoppas av. Blåsornas ytterskikt utgörs av ett fackverksliknande täcke av höljeproteiner, som t ex klatrin, höljeproteinkomplexproteiner e ller kaveoliner.

Förklaring på engelska

Vesicles formed when cell-membrane coated pits (COATED PITS, CELL-MEMBRANE) invaginate and pinch off. The outer surface of these vesicles are covered with a lattice-like network of coat proteins, such as CLATHRIN, coat protein complex proteins, or CAVEOLINS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Coated Vesicle; Vesicle, Coated; Vesicles, Coated

Svensk term Täckta vesiklar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Coated Vesicle; Vesicle, Coated; Vesicles, Coated
Engelsk term Coated Vesicles
MESH ID D018699

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.