Taenia solium (Taenia solium)

Taenia solium

Arter av bandmask i släktet TAENIA, som infekterar svin. Det förvärvas av människa genom intag av härdat eller underkokt fläsk.

Förklaring på engelska

Species of tapeworm in the genus TAENIA, that infects swine. It is acquired by humans through the ingestion of cured or undercooked pork.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Taenia soliums; soliums, Taenia; Tapeworm, Pork; Pork Tapeworm; Pork Tapeworms; Tapeworms, Pork

Svensk term Taenia solium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Taenia soliums; soliums, Taenia; Tapeworm, Pork; Pork Tapeworm; Pork Tapeworms; Tapeworms, Pork
Engelsk term Taenia solium
MESH ID D041201

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.