Taeniasis (Taeniasis)

Taeniasis

Infektion med bandmaskar av släktet Taenia.

Förklaring på engelska

Infection with tapeworms of the genus Taenia.

Synonym, svenska: Bandmaskinfektion i tarmen; Cystikerkos

Synonym, engelska: Taeniases; Taenia Infections; Infections, Taenia; Infection, Taenia; Taenia Infection; Taenia serialis Infection; Infection, Taenia serialis; Taenia serialis Infections; Taenia brauni Infection; Infection, Taenia brauni; Taenia brauni Infections; Taenia multiceps Infection; Infection, Taenia multiceps; Taenia multiceps Infections; Taenia solium Infection; Infection, Taenia solium; Taenia solium Infections; Taenia glomeratus Infection; Infection, Taenia glomeratus; Taenia glomeratus Infections

Svensk term Taeniasis
Synonym på svenska Bandmaskinfektion i tarmen; Cystikerkos
Synonym på engelska Taeniases; Taenia Infections; Infections, Taenia; Infection, Taenia; Taenia Infection; Taenia serialis Infection; Infection, Taenia serialis; Taenia serialis Infections; Taenia brauni Infection; Infection, Taenia brauni; Taenia brauni Infections; Taenia multiceps Infection; Infection, Taenia multiceps; Taenia multiceps Infections; Taenia solium Infection; Infection, Taenia solium; Taenia solium Infections; Taenia glomeratus Infection; Infection, Taenia glomeratus; Taenia glomeratus Infections
Engelsk term Taeniasis
MESH ID D013622

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.