Takrin (Tacrine)

Takrin

En kolinesterashämmare som passerar blod-hjärnbarriär. Takrin har använts för att motverka effekterna av muskelavslappnande medel, som andningsstimulerande medel och vid behandling av Alzheimers sjukdom och andra centrala nervsystemet.

Förklaring på engelska

A cholinesterase inhibitor that crosses the blood-brain barrier. Tacrine has been used to counter the effects of muscle relaxants, as a respiratory stimulant, and in the treatment of Alzheimer’s disease and other central nervous system disorders.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridine; 1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridinamine; Tetrahydroaminoacridine; 1,2,3,4-Tetrahydroaminoacridine; Romotal; Tenakrin; THA; Cognex; Tacrine Hydrochloride

Svensk term Takrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska 9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridine; 1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridinamine; Tetrahydroaminoacridine; 1,2,3,4-Tetrahydroaminoacridine; Romotal; Tenakrin; THA; Cognex; Tacrine Hydrochloride
Engelsk term Tacrine
MESH ID D013619

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.