Takyfylaxi (Tachyphylaxis)

Takyfylaxi

Snabbt minskande svar på ett läkemedel eller fysiologiskt aktivt medel efter administrering av några doser. I immunologi är det den snabba immunisering mot effekten av toxiska doser av ett extrakt eller serum genom tidigare injektion av små doser. (Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

Rapidly decreasing response to a drug or physiologically active agent after administration of a few doses. In immunology, it is the rapid immunization against the effect of toxic doses of an extract or serum by previous injection of small doses. (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Takyfylaxi
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Tachyphylaxis
MESH ID D013618

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.