Takykardi (Tachycardia)

Takykardi

Onormalt snabb hjärtslag, vanligtvis med en hjärtfrekvens över 100 slag per minut för vuxna. Takykardi åtföljd av störningar i hjärtdepolarisationen (hjärtarytmi) kallas takyarytmi.

Förklaring på engelska

Abnormally rapid heartbeat, usually with a HEART RATE above 100 beats per minute for adults. Tachycardia accompanied by disturbance in the cardiac depolarization (cardiac arrhythmia) is called tachyarrhythmia.

Synonym, svenska: Hjärtrusning; Takyarytmi

Synonym, engelska: Tachycardias; Tachyarrhythmia; Tachyarrhythmias

Svensk term Takykardi
Synonym på svenska Hjärtrusning; Takyarytmi
Synonym på engelska Tachycardias; Tachyarrhythmia; Tachyarrhythmias
Engelsk term Tachycardia
MESH ID D013610

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.