Tal- och språkpatologi (Speech-Language Pathology)

Tal- och språkpatologi

Studien av tal- eller språkstörningar och deras diagnos och korrigering.

Förklaring på engelska

The study of speech or language disorders and their diagnosis and correction.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Speech Language Pathology; Pathology, Speech-Language; Pathology, Speech Language; Language Pathology; Pathology, Language; Pathology, Speech; Speech Pathology

Svensk term Tal- och språkpatologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Speech Language Pathology; Pathology, Speech-Language; Pathology, Speech Language; Language Pathology; Pathology, Language; Pathology, Speech; Speech Pathology
Engelsk term Speech-Language Pathology
MESH ID D013066

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.