Talakustik (Speech Acoustics)

Talakustik

De akustiska aspekterna av tal i termer av frekvens, intensitet, och tid.

Förklaring på engelska

The acoustic aspects of speech in terms of frequency, intensity, and time.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acoustics, Speech; Acoustic, Speech; Speech Acoustic

Svensk term Talakustik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acoustics, Speech; Acoustic, Speech; Speech Acoustic
Engelsk term Speech Acoustics
MESH ID D013061

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.