Talampicillin (Talampicillin)

Talampicillin

En ester av AMPICILLIN som lätt hydrolyseras vid absorption för att frigöra ampicillin. Det absorberas väl från mag- och tarmkanalen vilket resulterar i en större biotillgänglighet av ampicillin än vad som kan uppnås med ekvivalenta doser av ampicillin.

Förklaring på engelska

An ester of AMPICILLIN which is readily hydrolyzed on absorption to release ampicillin. It is well absorbed from the gastrointestinal tract resulting in a greater bioavailability of ampicillin than can be achieved with equivalent doses of ampicillin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phthalidyl Ampicillin; Ampicillin, Phthalidyl; Talampicillin Hydrochloride; Hydrochloride, Talampicillin; Talpen; BRL-8988; BRL 8988; BRL8988

Svensk term Talampicillin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phthalidyl Ampicillin; Ampicillin, Phthalidyl; Talampicillin Hydrochloride; Hydrochloride, Talampicillin; Talpen; BRL-8988; BRL 8988; BRL8988
Engelsk term Talampicillin
MESH ID D013626

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.