Talgkörtlar (Sebaceous Glands)

Talgkörtlar

Små, sacculated organ som finns i DERMIS. Varje körtel har en enda kanal som kommer ut ur ett kluster av ovala alveoler. Varje alveolus består av ett transparent källarmembran som omsluter epitelceller. Kanalerna från de flesta talgkörtlar öppnar sig i en HÅRFOLLIKEL, men vissa öppnar på den allmänna ytan av SKIN. Talgkörtlar utsöndrar talg.

Förklaring på engelska

Small, sacculated organs found within the DERMIS. Each gland has a single duct that emerges from a cluster of oval alveoli. Each alveolus consists of a transparent BASEMENT MEMBRANE enclosing epithelial cells. The ducts from most sebaceous glands open into a HAIR FOLLICLE, but some open on the general surface of the SKIN. Sebaceous glands secrete SEBUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gland, Sebaceous; Glands, Sebaceous; Sebaceous Gland

Svensk term Talgkörtlar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gland, Sebaceous; Glands, Sebaceous; Sebaceous Gland
Engelsk term Sebaceous Glands
MESH ID D012627

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.