Talstörningar (Speech Disorders)

Talstörningar

Förvärvade eller utvecklingsförhållanden präglade av en nedsatt förmåga att förstå eller generera talade språkformer.

Förklaring på engelska

Acquired or developmental conditions marked by an impaired ability to comprehend or generate spoken forms of language.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cluttering; Clutterings; Verbal Fluency Disorders; Verbal Fluency Disorder; Dyslalia; Dyslalias; Rhinolalia; Rhinolalias; Aprosodia; Aprosodias; Aprosodic Speech; Speech, Aprosodic; Dysglossia; Dysglossias

Svensk term Talstörningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cluttering; Clutterings; Verbal Fluency Disorders; Verbal Fluency Disorder; Dyslalia; Dyslalias; Rhinolalia; Rhinolalias; Aprosodia; Aprosodias; Aprosodic Speech; Speech, Aprosodic; Dysglossia; Dysglossias
Engelsk term Speech Disorders
MESH ID D013064

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.