Taluppfattning (Speech Perception)

Taluppfattning

Processen varigenom ett yttrande avkodas till en representation i termer av språkliga enheter (sekvenser av fonetiska segment som kombineras för att blankett [publikationstyp] lexikala och grammatiska morfem).

Förklaring på engelska

The process whereby an utterance is decoded into a representation in terms of linguistic units (sequences of phonetic segments which combine to form lexical and grammatical morphemes).

Synonym, svenska: Talperception

Synonym, engelska: Perception, Speech; Speech Discrimination; Discrimination, Speech

Svensk term Taluppfattning
Synonym på svenska Talperception
Synonym på engelska Perception, Speech; Speech Discrimination; Discrimination, Speech
Engelsk term Speech Perception
MESH ID D013067

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.