Tanddelar (Tooth Components)

Tanddelar

De anatomiska komponenterna i en tand, dess vävnader, och korrelerade delar.

Förklaring på engelska

The anatomical components of a tooth, its tissues, and correlated parts.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Component, Tooth; Components, Tooth; Tooth Component

Svensk term Tanddelar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Component, Tooth; Components, Tooth; Tooth Component
Engelsk term Tooth Components
MESH ID D019589

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.