Tandetsning (Dental Etching)

Tandetsning

Beredning av TOOTH-ytor, och av material bundna till tänder eller TANDIMPLANTAT, med medel och metoder som grovar ytan för att underlätta vidhäftning. Agenter innefattar fosforsyra eller andra syror (ACID ETCHING, DENTAL) och metoder inkluderar LASRAR.

Förklaring på engelska

Preparation of TOOTH surfaces, and of materials bonded to teeth or DENTAL IMPLANTS, with agents and methods which roughen the surface to facilitate adhesion. Agents include phosphoric or other acids (ACID ETCHING, DENTAL) and methods include LASERS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Etching, Dental

Svensk term Tandetsning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Etching, Dental
Engelsk term Dental Etching
MESH ID D045662

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.