Tandförberedelse (Tooth Preparation)

Tandförberedelse

Förfaranden som utförs med avseende på tänderna eller tandstrukturer förberedande för specificerade dentala terapeutiska och kirurgiska åtgärder.

Förklaring på engelska

Procedures carried out with regard to the teeth or tooth structures preparatory to specified dental therapeutic and surgical measures.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Preparation, Tooth; Preparations, Tooth; Tooth Preparations

Svensk term Tandförberedelse
Synonym på svenska
Synonym på engelska Preparation, Tooth; Preparations, Tooth; Tooth Preparations
Engelsk term Tooth Preparation
MESH ID D019246

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.