Tandhals (Tooth Cervix)

Tandhals

Den förträngda delen av tanden vid korsningen av kronan och roten eller rötterna. Det kallas ofta cementoenam-korsningen (CEJ), linjen vid vilken cementet som täcker roten på en tand och tandemaljen möts. (Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p530, p433)

Förklaring på engelska

The constricted part of the tooth at the junction of the crown and root or roots. It is often referred to as the cementoenamel junction (CEJ), the line at which the cementum covering the root of a tooth and the enamel of the tooth meet. (Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p530, p433)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cervix, Tooth; Cementoenamel Junction; Cementoenamel Junctions; Junction, Cementoenamel; Junctions, Cementoenamel; Cervix Dentis; CEJ

Svensk term Tandhals
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cervix, Tooth; Cementoenamel Junction; Cementoenamel Junctions; Junction, Cementoenamel; Junctions, Cementoenamel; Cervix Dentis; CEJ
Engelsk term Tooth Cervix
MESH ID D019237

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.