Tandköttsöverskott (Gingival Overgrowth)

Tandköttsöverskott

Onormal tillväxt av tandkött till följd av cellförstoring (hypertrofi) eller ökning av antalet celler (hyperplasi).

Förklaring på engelska

Excessive growth of the gingiva either by an increase in the size of the constituent cells (GINGIVAL HYPERTROPHY) or by an increase in their number (GINGIVAL HYPERPLASIA). (From Jablonski’s Dictionary of Dentistry, 1992, p574)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gingival Overgrowths; Overgrowth, Gingival; Overgrowths, Gingival

Svensk term Tandköttsöverskott
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gingival Overgrowths; Overgrowth, Gingival; Overgrowths, Gingival
Engelsk term Gingival Overgrowth
MESH ID D019214

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.