Tandkrona (Tooth Crown)

Tandkrona

Den övre delen av tanden, som förenar den nedre delen av tanden (TAND ROT) vid livmoderhalsen (TAND CERVIX) vid en linje som kallas cementoenam-korsningen. Hela ytan på kronan är täckt med emalj som är tjockare i extremiteten och blir gradvis tunnare mot livmoderhalsen. (Från Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p216)

Förklaring på engelska

The upper part of the tooth, which joins the lower part of the tooth (TOOTH ROOT) at the cervix (TOOTH CERVIX) at a line called the cementoenamel junction. The entire surface of the crown is covered with enamel which is thicker at the extremity and becomes progressively thinner toward the cervix. (From Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p216)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Crown, Tooth; Crowns, Tooth; Tooth Crowns

Svensk term Tandkrona
Synonym på svenska
Synonym på engelska Crown, Tooth; Crowns, Tooth; Tooth Crowns
Engelsk term Tooth Crown
MESH ID D019228

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.