Tandläkarhögskolor (Dental Schools)

Tandläkarhögskolor

Utbildningsinstitutioner för personer som specialiserat sig på tandläkarvetenskap.

Förklaring på engelska

Educational institutions for individuals specializing in the field of dentistry.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dental Schools; Dental School; School, Dental

Svensk term Tandläkarhögskolor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dental Schools; Dental School; School, Dental
Engelsk term Dental Schools
MESH ID D012575

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.