Tandläkarsällskap (Dental Societies)

Tandläkarsällskap

Sällskap vars medlemskap är begränsat till tandläkare.

Förklaring på engelska

Societies whose membership is limited to dentists.

Synonym, svenska: Tandläkarföreningar

Synonym, engelska: Dental Societies; Dental Society; Society, Dental

Svensk term Tandläkarsällskap
Synonym på svenska Tandläkarföreningar
Synonym på engelska Dental Societies; Dental Society; Society, Dental
Engelsk term Dental Societies
MESH ID D012953

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.