Tandläkarstuderande (Dental Students)

Tandläkarstuderande

Individer registrerade sig i en tandläkarskola eller ett formellt utbildningsprogram för att leda till en examen i tandläkarvetenskap.

Förklaring på engelska

Individuals enrolled a school of dentistry or a formal educational program in leading to a degree in dentistry.

Synonym, svenska: Tandläkarstudenter

Synonym, engelska: Dental Students; Student, Dental; Dental Student

Svensk term Tandläkarstuderande
Synonym på svenska Tandläkarstudenter
Synonym på engelska Dental Students; Student, Dental; Dental Student
Engelsk term Dental Students
MESH ID D013335

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.