Tandlös käke (Edentulous Jaw)

Tandlös käke

Total avsaknad av tänder i antingen underkäken eller överkäken, men inte båda. Total avsaknad av tänder i båda käkar är “tandlös mun”. Partiell avsaknad av tänder i någon käke beskrivs med termen “delvis tandlös käke”.

Förklaring på engelska

The total absence of teeth from either the mandible or the maxilla, but not both. Total absence of teeth from both is MOUTH, EDENTULOUS. Partial absence of teeth in either is JAW, EDENTULOUS, PARTIALLY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Edentulous Jaw; Edentulous Jaws; Jaws, Edentulous

Svensk term Tandlös käke
Synonym på svenska
Synonym på engelska Edentulous Jaw; Edentulous Jaws; Jaws, Edentulous
Engelsk term Edentulous Jaw
MESH ID D007575

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.