Tandröntgen (Dental Radiography)

Tandröntgen

Radiografiska tekniker som används inom tandläkarvetenskap.

Förklaring på engelska

Radiographic techniques used in dentistry.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dental Radiography

Svensk term Tandröntgen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dental Radiography
Engelsk term Dental Radiography
MESH ID D011861

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.