Tandrotsspets (Tooth Apex)

Tandrotsspets

Spetsen eller terminaländen av roten på en tand. (Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p62)

Förklaring på engelska

The tip or terminal end of the root of a tooth. (Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p62)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Apex, Tooth; Tooth Apices; Apices, Tooth; Apical Foramen; Foramen, Apical

Svensk term Tandrotsspets
Synonym på svenska
Synonym på engelska Apex, Tooth; Tooth Apices; Apices, Tooth; Apical Foramen; Foramen, Apical
Engelsk term Tooth Apex
MESH ID D019227

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.