Tandskador (Tooth Injuries)

Tandskador

Traumatisk eller annan skada på tänderna inklusive frakturer (TANDFRAKTURER) eller förskjutningar (TOOTH LUXATION).

Förklaring på engelska

Traumatic or other damage to teeth including fractures (TOOTH FRACTURES) or displacements (TOOTH LUXATION).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Injuries, Teeth; Injury, Teeth; Teeth Injury; Injuries, Tooth; Injury, Tooth; Tooth Injury; Teeth Injuries

Svensk term Tandskador
Synonym på svenska
Synonym på engelska Injuries, Teeth; Injury, Teeth; Teeth Injury; Injuries, Tooth; Injury, Tooth; Tooth Injury; Teeth Injuries
Engelsk term Tooth Injuries
MESH ID D018677

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.