Tandvårdsforskning (Dental Research)

Tandvårdsforskning

Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.

Förklaring på engelska

The study of laws, theories, and hypotheses through a systematic examination of pertinent facts and their interpretation in the field of dentistry. (From Jablonski, Illustrated Dictionary of Dentistry, 1982, p674)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Research, Dental

Svensk term Tandvårdsforskning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Research, Dental
Engelsk term Dental Research
MESH ID D018865

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.