Tandvårdsspecialiteter (Dental Specialties)

Tandvårdsspecialiteter

Olika grenar av tandläkarpraktik begränsade till specialiserade områden.

Förklaring på engelska

Various branches of dental practice limited to specialized areas.

Synonym, svenska: Tandvårdsdiscipliner

Synonym, engelska: Dental Specialty; Specialty, Dental; Dental Specialties

Svensk term Tandvårdsspecialiteter
Synonym på svenska Tandvårdsdiscipliner
Synonym på engelska Dental Specialty; Specialty, Dental; Dental Specialties
Engelsk term Dental Specialties
MESH ID D013039

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.