Tandvårdsutvärdering (Dental Audit)

Tandvårdsutvärdering

Detaljerad genomgång och sakkunniggranskning av valda kliniska journaler för utvärdering av tandvårdskvaliteten.

Förklaring på engelska

A detailed review and evaluation of selected clinical records by qualified professional personnel for evaluating quality of dental care.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dental Audits; Audit, Dental; Audits, Dental

Svensk term Tandvårdsutvärdering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dental Audits; Audit, Dental; Audits, Dental
Engelsk term Dental Audit
MESH ID D019230

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.