Tång (Seaweed)

Tång

Flercelliga marina makroalger inklusive några medlemmar av röda (RHODOPHYTA), gröna (CHLOROPHYTA) och bruna (PHAEOPHYTA) alger. De är utbredda i havet, som förekommer från tidvattennivån till betydande djup, fritt flytande (planktonisk) eller förankrad i substratet (bentiskt). De saknar ett specialiserat kärlsystem men tar upp vätskor, näringsämnen, och gaser direkt från vatten. De innehåller KLOROFYLL och är fotosyntetiska, men vissa innehåller också andra ljusabsorberande pigment. Många är av ekonomisk betydelse som MAT, gödningsmedel, AGAR, kaliumklorid, eller källa till JOD.

Förklaring på engelska

Multicellular marine macroalgae including some members of red (RHODOPHYTA), green (CHLOROPHYTA), and brown (PHAEOPHYTA) algae. They are widely distributed in the ocean, occurring from the tide level to considerable depths, free-floating (planktonic) or anchored to the substratum (benthic). They lack a specialized vascular system but take up fluids, nutrients, and gases directly from the water. They contain CHLOROPHYLL and are photosynthetic, but some also contain other light-absorbing pigments. Many are of economic importance as FOOD, fertilizer, AGAR, potash, or source of IODINE.

Synonym, svenska: Havsväxter

Synonym, engelska: Macroalgae

Svensk term Tång
Synonym på svenska Havsväxter
Synonym på engelska Macroalgae
Engelsk term Seaweed
MESH ID D012624

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.