Tanniner (Tannins)

Tanniner

Polyfenolföreningar med molekylvikter på cirka 500-3000 dalton och som innehåller tillräckligt med hydroxylgrupper (1-2 per 100 MW) för effektiv tvärbindning av andra föreningar (ASTRINGENTS). De två huvudtyperna är HYDROLYSERBARA TANNINER och KONDENSERADE TANNINER. Historiskt sett har termen tillämpats på många föreningar och växtextrakt som kan göra hud KOLLAGEN ogenomtränglig för nedbrytning. Ordet tannin härstammar från det keltiska ordet för OAK TREE som användes för läderbearbetning.

Förklaring på engelska

Polyphenolic compounds with molecular weights of around 500-3000 daltons and containing enough hydroxyl groups (1-2 per 100 MW) for effective cross linking of other compounds (ASTRINGENTS). The two main types are HYDROLYZABLE TANNINS and CONDENSED TANNINS. Historically, the term has applied to many compounds and plant extracts able to render skin COLLAGEN impervious to degradation. The word tannin derives from the Celtic word for OAK TREE which was used for leather processing.

Synonym, svenska: Garvsyror

Synonym, engelska: Tannic Acids; Acids, Tannic; Tannic Acid; Acid, Tannic; Tannin

Svensk term Tanniner
Synonym på svenska Garvsyror
Synonym på engelska Tannic Acids; Acids, Tannic; Tannic Acid; Acid, Tannic; Tannin
Engelsk term Tannins
MESH ID D013634

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.